ซุ้มอาหารงานเลี้ยง

การจัดงานเลี้ยงแบบซุ้มอาหาร

การจัดงานเลี้ยงแบบซุ้มอาหารนิยม

ใช้กันในงานแต่งงาน,งานเลี้ยงพนักงาน,งานเลี้ยงคนจำนวนมาก

ซึ่งจะได้อาหารหลากหลาย แขกที่มางานสามารถที่จะเลือกทานได้หลายอย่าง

การจัดซุ้มอาหารมีลักษณะเหมือนการออกร้าน การจัดอาหารเป็นซุ้มๆ

หรือการนำอาหารที่ทำเสร็จแล้วมาวางเป็นจุดๆกระจายกัน

เพื่อแขกจะได้ไม่ต้องมาเบียดกันเกินไปในการต่อแถว รับอาหารจากซุ้มอาหารนั้น

รูปแบบการจัดซุ้มอาหาร เหมือนในรูป คือลักษณะการที่นำอาหารทำเสร็จแล้วมาอุ่นร้อนหน้างาน

และตักแจกให้กับแขกที่มางาน